KATEGORIJE

Pravila korištenja


 

Sljedeće točke sadrže važne odredbe za rukovanje i korištenje online usluge Unajmi.hr, koju zastupa tvrtka Čitaj besplatno d.o.o. Točke se odnose na sve korisnike - unajmljivače i iznajmljivače koji sudjeluju u iznajmljivanju ili unamljivanju proizvoda i usluga na portalu  Unajmi.hr

 

Opći uvjeti

Prijava - registracija

Upiti, završetak najmova, otkazivanja

Povlačenje

Odgovornost

Integritet sustava na Unajmi.hr portalu

Recenzije

Reference, linkovi i treća strana

Intelektualno vlasništvo

Izjava o privatnosti

Pisani oblik, mjerodavno pravo, nadležnost

Promjene uvjeta

Prestanak korištenja sporazuma

 

Opći uvjeti

 

A) Unajmi.hr je online platforma koja omogućava korisnicima (unajmljivačima) da unajme željeni proizvod ili uslugu od iznajmljivača. Korisnici su one osobe koje koriste usluge Unajmi.hr portala u svrhu informiranja, a kada unajme neki željeni proizvod ili uslugu postaju korisnici – unajmljivači. Iznajmljivač je osoba koja u svrhu iznajmljivanja svog proizvoda ili usluge koristi usluge portala Unajmi.hr.

 B) Unajmi.hr nije iznajmljivač proizvoda i usluga koji se nalaze na portalu. Unajmi.hr samo je veza između iznajmljivača i unajmljivača. Unajmljivači i iznajmljivači dužni su se pridržavati uvjeta korištenja Unajmi.hr koji su određeni Zakonom. To je odgovornost svakog člana, kako bi se osigurala legitimnost sadržaja te da se ne krše prava treće osobe.

 C) Podaci od unajmljivača i iznajmljivača (ime, prezime, adresa, e-mail adresa) neće se koristiti u nijednu drugu svrhu, osim za ugovaranje najma nekog proizvoda ili usluge.

  

Prijava i registracija

A) Korištenje online usluga portala Unajmi.hr zahtijeva prethodnu registraciju. Korištenje portala u svrhu oglašavanja vlastitih proizvoda je potpuno besplatno.

Registracija iznajmljivača (fizičke i pravne osobe) samo je ugovorom dopuštena. Maloljetne i poslovno nesposobne osobe ne mogu se registrirati.

Unajmi.hr ima pravo odbiti registraciju, bez davanja posebnih razloga ili obrazloženja.

 B) Protuzakonito je korištenje korisničkog imena od treće osobe, posebice imena tvrtki. Iznajmljivač i unajmljivač ne smiju davati svoju lozinku trećoj osobi. U slučaju gubitka lozinke odmah obavijestiti službu Unajmi.hr.

 C) Unajmi.hr ima pravo blokirati registriranog korisnika računa zbog opravdanih razloga. U slučaju opravdane sumnje da račun koristi treća osoba, zbog lažnih podataka u registraciji i drugih kršenja Općih uvjeta Unajmi.hr ili drugih važnih razloga. U slušaju blokade korisničkog računa, samo uz prethodnu suglasnost Unajmi.hr moguća je ponovna registracija i otvaranje novog računa.

 

Upiti, završetak najmova, otkazivanja

 A) Svi zahtjevi i pitanja unajmljivača na platformi Unajmi.hr moguće su osim ako nije drugačije navedeno u ponudi. Pravno obvezujuća rezervacija stupa na snagu kada unajmljivač pošalje i potvrdi rezervaciju.

Ako odabrana ponuda više nije dostupna, iznajmljivač će ponuditi alternativnu ponudu. Ako će alternativna ponuda biti prihvaćena, a razlikovat će se u cijeni, trošak će snositi iznajmljivač ili ako je cijena niža najmodavcu će novac biti vraćen.

 B) Unajmljivač u zadnjem dijelu procesa naručivanja daje svoje osobne podatke , a prije slanja rezervacije unajmljivač dobiva čitav pregled podataka koje je prethodno dao  iznajmljivač .

 Unajmi.hr nije odgovoran u slučaju oštećenja uslijed nepoštivanja rezervacije i preuzimanja proizvoda ili usluge između unajmljivača i iznajmljivača. Unajmi.hr samo osigurava kontakt između dviju stranaka te nije odgovoran za bilo kakvo nepoštivanje dogovora između istih.

 C) U slučaju otkazivanja rezervacije iznajmljivač mora obrazložiti otkazivanje unajmljivaču , te ako je unajmljivač već uplatio novac, novac mu mora biti vraćen u cijelosti.

  

Povlačenje

A) Ugovor između iznajmljivača i Unajmi.hr se može poništiti u roku od dva tjedna bez obrazloženja u pisanom obliku, rok počinje nakon primitka obavijesti na adresu

 Čitaj besplatno d.o.o.

Unajmi.hr

Metalčeva

10 000 Zagreb

e-mail: info@unajmi.hr

 

Posljedice:

U slučaju povlačenja rezervacije poslije razdoblja otkaza unajmljivač mora platiti naknadu. Naknada se mora platiti u roku od 30 dana. Razdoblje počinje od slanja opoziva.

 

Odgovornost

A) Unajmi.hr ne odgovara za štetu nastalu prema bilo kojoj stranki (unajmljivač, iznajmljivač), osim štete uzrokovane nepažnjom (zakazivanje sustava), prema iznajmljivaču odnosno unajmljivaču.

 B) Unajmi.hr ne odgovara za štete nastale prilikom najma proizvoda .

C) Važna obavijest:

 Mogući su lažni oglasi, za takve oglase Unajmi.hr ne preuzima odgovornost. Unajmljivač ima mogućnost uvida kako je ocijenjen svaki pojedini iznajmljivač u prethodnim transakcijama (recenzija).

 

Integritet sustava na Unajmi.hr portalu

 Unajmljivač i iznajmljivač ne mogu utjecati na mehanizme i programiranje  web stranice Unajmi.hr.

 

Recenzije

 A) Unajmljivači imaju mogućnost sa zaključivanjem najma ocijeniti proizvod i iznajmljivača. Ocjene nisu preporuka. Informacije ne smiju kršiti zakonske odredbe. Nije dopušteno sam sebe ocjenjivati ili u dogovoru s drugima. Ocjenjivati može samo onaj tko je ugovorio najam. Unajmi.hr ima pravo provjeriti podatke. Nije dopušteno vrijeđanje ili bilo koji drugi oblik neposlovne komunikacije.

B) Iznajmljivači jednako tako mogu ocjenjivati unajmljivače, po istom principu.

  

Reference, linkovi i treća strana

 

Unajmi.hr nema nikakvog utjecaja na buduće oblikovanje i sadržaj povezanih stranica.

Unajmi.hr nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge stranice ili poslužitelja, te se distancira od strane trećih osoba za prikazivanje sadržaja te ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu nastalu štetu. Unajmi.hr, ne preuzima odgovornost za istinitost sadržaja ponude unajmljivača na portal Unajmi.hr.